آخرین مطالب
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
عکاس: سکینه سلیمی ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۱۲:۵۱:۵۲

جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد .
تاریخ ارسال خبر : دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید : 100
*
*
*
*