آخرین مطالب
جلسه نمایندگان با دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه

جلسه نمایندگان با دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه
جلسه نمایندگان با دکتر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه دولت دوازدهم و سخنرانی دکتر قوامی

سه شنبه ٢ خرداد ماه ١٣٩٦
تاریخ ارسال خبر : چهارشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید : 179
*
*
*
*